Sitzung
PLUBA/130/2023
Gremien
Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss, Schulausschuss
Raum
Rathaus der Stadt Eschweiler, Ratssaal, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler
Datum
21.09.2023
Zeit
17:08-21:00 Uhr

Öffentlicher Teil:

Ö 1 327/23
Ö 2 146/21
Ö 3 311/23
Ö 4 294/23
Ö 5 
Ö 8 
Ö 8.1 317/23
Ö 8.2 305/23
Ö 9 
Ö 9.1 295/23
Ö 9.2 275/23
Ö 9.3 265/23
Ö 9.4 306/23
Ö 10 
Ö 10.1 293/23
Ö 10.2 300/23
Ö 11 
Ö 11.1 
Ö 11.2 312/23
Ö 11.3 219/23
Ö 11.4 315/23
Ö 12 
Ö 12.1 
Ö 12.2 
Ö 12.3 
Ö 12.4